§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Изгубено-најдено

Изгубено-најдено

Си заборавил/а нешто во автобусот поради голема возбуда, исчекување или поради опуштеност?
Или пак имаш најдено нешто што припаѓа на некој друг?

Нема проблем! Сѐ што треба да направиш е да го пополниш формуларот за изгубено-најдено даден во продолжение. Ние ќе ти помогнеме што е можно побрзо.
Треба да се напомни дека одговор на прашањата за изгубени и најдени предмети се дава само во писмена форма.

Лични податоци

Податоци за патувањето

Внеси точни податоци за патувањето (поаѓање, дестинација, датум и време), како и бројот на резервацијата, ако го имаш.

Опис на изгубениот предмет

Колку е подетално опишан изгубениот или најдениот предмет, толку побрзо може да го побараме предметот или да го најдеме неговиот сопственик.

Боја, големина, сериски број, посебни карактеристики, ознака, итн.
* Задолжително поле