Политика за приватност

Политика за приватност и согласност за користење податоци

Интернет порталот на FlixMobility GmbH и порталот за резервации, којшто е интегриран во него, (во понатамошниот текст: „веб-страница“) се раководени од FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Минхен, Германија (во понатамошниот текст: „FlixMobility“ или „ние“). Заштитата на Вашите лични податоци е многу важна за нас. Оттука, заштитата на податоци претставува висок приоритет на FlixMobility GmbH. При собирањето, обработката и користењето на Вашите податоци, ние строго се придржуваме до законските одредби од Законот за заштита на податоци и од Законот за телемедиуми.

Со прифаќањето на следнава политика на приватност, Вие давате согласност за собирање, обработка и користење на Вашите податоци од страна на FlixMobility GmbH во согласност со законите за заштита на податоци и одредбите дадени во продолжение. Согласноста може да се повлече во секое време и повлекувањето би важело од тој момент па во иднина.

Собирање, обработка и користење лични податоци

Лични податоци претставуваат сите информации што се однесуваат на одредено лице или на лице што може да се идентификува.  На пример, тие ги вклучуваат Вашето име, телефонски број, поштенска адреса или адреса на е-пошта.

Генерално, Вие може да ја користите нашата веб-страница без да дадете лични податоци.

За да може да се обработат нарачките на билети и да се обезбедат услугите за превоз, ние ги собираме, зачувуваме и обработуваме податоците за Вашето име и презиме и Вашиот број на мобилен телефон. За обработка на плаќањето може да бидат неопходни следниве дополнителни податоци: за да се изврши уплата за резервирано патување со кредитна картичка, на FlixMobility му се потребни податоците за Вашето целосно име и презиме, адресата на е-пошта и податоците од кредитната картичка. FlixMobility не го зачувува бројот на Вашата кредитна картичка; тој се пренесува директно до сервисот за платен промет. Кога се врши уплата за резервирано патување со директно задолжување, FlixMobility ги евидентира Вашето целосно име и презиме, адреса, датум на раѓање, адреса на е-пошта и податоците за Вашата тековна сметка. Доколку уплатата се врши преку услугата за брз трансфер на пари или преку PayPal, не се зачувуваат никакви податоци за плаќањето.

Податоците неопходни за обработка на договорот и за обезбедување на услугите за превоз само се проследуваат до автобуските компании кои го вршат превозот и до други трети лица (на пр. даватели на ИТ услуги, услуги за превоз, грижа за корисници и обработка на плаќања) во онаа мера во којашто тоа е неопходно за регистрација и обработка на продажбата на билетот.  Во оправдани случаи (на пр. оштетување на автобусите), го задржуваме правото да ги проследиме податоците за корисникот до нашите партнери кои вршат автобуски превоз. Нашите превозници може да ги користат тие податоци исклучиво за исполнување на своите задачи и за никакви други цели.

FlixMobility нема да споделува лични податоци со трети лица за маркетиншки цели.

Сервис за платен промет

Постапката за резервација може да ја започнете на нашата веб-страница.  За таа цел, Вашите податоци може да се проследат до еден од следните сервиси за платен промет, кој ќе биде избран во текот на постапката за резервација. Уплатите може да се вршат само преку постапките за онлајн плаќање понудени во онлајн продавницата.

  • Уплатите се обработуваат од страна на нашиот партнер Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Амстердам, Холандија. Со цел спречување и детектирање случаи на измама, ние ја проследуваме Вашата IP адреса до нашиот партнер Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Амстердам, Холандија. Adyen BV ја зачувува Вашата IP адреса. Сите податоци се пренесуваат во шифрирана форма. Може да ја повлечете Вашата согласност во кое било време користејќи ги податоците за контакт наведени во импресум, и тоа повлекување би важело од тој момент па во иднина.
  • Уплатите извршени со кредитна картичка, Giropay (директно задолжување од тековна сметка) и iDeal се обработуваат од Heidelberger Payment GmbH, со седиште на Gaisbergstr. 11–13, 69115 Хајделберг, Германија. Освен тоа, и компанијата PAY.ON AG, со седиште на Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 Минхен, Германија, доаѓа во контакт со Вашите податоци за плаќање. Heidelberger Payment GmbH е сервис за платен промет согласно дефиницијата од Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG, Закон за надзор на платниот промет) и е регистриран во Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Сојузната управа за финансиски надзор), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Бон, Германија (регистарски број: 122914).
  • Уплатите преку PayPal ги обработува PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5-ти кат, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Луксембург. Дополнителни информации за политиката на приватност на Paypal може да се најдат во Политиката на приватност на Paypal.
  • Со цел спречување и откривање случаи на измама, ние ја проследуваме Вашата IP адреса до Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Минхен, Германија. PAYMILL GmbH ќе ја чува Вашата IP адреса во период од 72 часа. Може да ја повлечете Вашата согласност во кое било време користејќи ги податоците за контакт наведени во импресум, и тоа повлекување би важело од тој момент па во иднина.

Проверка на кредитоспособност при плаќање со директно задолжување преку Billpay

Доколку се одлучите да користите некој од начините на плаќање што ги нуди нашиот партнер Billpay GmbH, при поднесувањето на нарачката ќе биде побарано од Вас да дадете согласност да му се достават на Billpay податоците неопходни за обработка на Вашата уплата и за утврдување на Вашиот идентитет и кредитна способност. Доколку дадете согласност, Вашите лични податоци (име и презиме, улица, број, поштенски код, град, датум на раѓање, телефонски број, а во случај на уплата преку директно задолжување, и наведената банкарска сметка), како и податоците што се однесуваат на Вашата нарачка ќе бидат доставени до Billpay.

Со цел да изврши своја проверка на индетитетот и на кредитната состојба, Billpay или некои партнерски компании овластени од Billpay може да проследат податоци до кредитни агенции (кредитни бироа) и да добијат информации од нив, а ако е неопходно, и информации за кредитоспособноста врз основа на математичко-статистички обработки во кои се користат, меѓу другото, податоци за адресата. Детални информации за оваа постапка и за кредитните агенции што се користат може да се најдат во Политиките на приватност на Billpay GmbH.

Освен тоа, Billpay може да користи алатки од трети лица со цел откривање и спречување на случаи на измама. Податоците собрани со помош на овие алатки може да се зачуваат во шифрирана форма на страниците на третото лице за да може да ги вчитува само Billpay. Овие податоци се користат само доколку изберете некој од начините на плаќање што ги нуди нашиот партнер Billpay, додека во спротивно, податоците автоматски се бришат по 30 минути.

Paymill GmbH

Со цел спречување и откривање случаи на измама, ние ја проследуваме Вашата IP адреса до Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Минхен, Германија. PAYMILL GmbH ќе ја чува Вашата IP адреса во период од 72 часа. Може да ја повлечете Вашата согласност во кое било време користејќи ги податоците за контакт наведени во импресум, и тоа повлекување би важело од тој момент па во иднина.

Најавување на корисникот/корисничка сметка

Имате можност да креирате лична корисничка сметка кај нас. Во делот од корисничката сметка, којшто е заштитен со лозинка, лесно може да раководите со Вашите резервации и да ги зачувате Вашите податоци за идни патувања.

Полињата означени како задолжителни (*), коишто вклучуваат лични податоци, се користат само за создавање и обработка на Вашата сметка. За почеток, потребно е да ја внесете само Вашата адреса на е-пошта. Ја користиме за потврдување на Вашиот идентитет. При постапката на регистрација, исто така, дадена е можност да ги внесете Вашето име, Вашата адреса, а доколку сакате, и податоците за Вашата банкарска сметка.

Овие податоци се користат, како за креирање фактури, така и за автоматско пополнување на полињата со Ваши податоци при идни резервации.  Освен тоа, доколку сакате, може да го внесете и Вашиот број на мобилен телефон за да може да стапиме во контакт со Вас во случај на доцнење или промена на линијата.

Доколку дадете согласност, преку опцијата „Остани најавен/а“ се зачувуваат таканаречени постојани колачиња на уредот од којшто сте се најавиле; тие се користат за автоматско најавување при посета на нашата веб-страница во иднина. Оваа опција не е достапна доколку го имате деактивирано зачувувањето на колачињата во поставките на Вашиот прелистувач.

Може да ја ажурирате или да ја избришете Вашата сметка - а со тоа и Вашите зачувани лични податоци - во кое било време преку Вашата лична корисничка сметка.

Поради законски обврзувачките периоди за задржување на податоците, личните податоци кои се неопходни за извршувањето на договорот не се бришат со бришење на сметката.

Билтен

Доколку се регистрирате за да го добивате нашиот билтен, Вашата адреса на е-пошта се користи за комуникација со Вас и за да добивате пораки, како на пример, сервисни пораки, системски пораки, е-пораки со кои се потврдува Вашата регистрација, како и за пренесување информации за корисничката сметка, информации за Вашите билети и планови за патување или Вашите профили на патување, и тоа сѐ додека не се одјавите за повеќе да не го добивате билтенот. Освен тоа, Вашата адреса на е-пошта ја користиме за наши сопствени рекламни цели. Може да се откажете во кое било време.

Доколку ја добиеме Вашата адреса на е-пошта при резервација или патување, и Вие не сте побарале да ја изземеме, го задржуваме правото редовно да Ви испраќаме понуди за производи слични на оние што претходно сте ги купиле од нас. Може да ја повлечете согласноста за такво користење на Вашата адреса на е-пошта во секое време со испраќање на е-порака на unsubscribe@flixbus.com или преку врската за откажување во рекламната е-порака, без притоа да имате какви било трошоци, освен трошоците за пренос на пораката според основната цена.

Безбедност на податоци

Ние применуваме технички и организациски мерки за заштита на приватноста на корисниците на нашата веб-страница и на поврзаните системи. За гарантирање безбеден пренос на лични податоци, го користиме протоколот за шифрирање SSL 3.0 (а основната шема на шифрирање е RSA-2048 што се користи за инфраструктура на јавен клуч). Овој метод успешно се користи насекаде низ светската интернет мрежа. Сите лични податоци (име, адреса, информации за плаќање, итн.) се шифрирани, и со тоа безбедно се пренесуваат преку интернет. Симболот (заклучен катанец) на долната лента од прозорецот на Вашиот прелистувач покажува дека се наоѓате во безбедна зона.

Колачиња

FlixMobility на својата веб-страница користи таканаречени колачиња. Колачињата претставуваат мали датотеки кои се складираат на Вашиот диск и содржат одредени параметри и податоци за размена со нашиот систем преку Вашиот прелистувач. Некои од колачињата што ги користиме се бришат по завршувањето на сесијата на прелистувачот, т.е. откако ќе го затворите Вашиот прелистувач (таканаречените сесиски колачиња). Некои колачиња остануваат на Вашиот уред и ни овозможуваат нам и на нашите партнери да го препознаеме Вашиот прелистувач следниот пат кога ќе ја посетите веб-страницата (постојани колачиња). Складирањето на овие информации ни помага да ја приспособиме нашата Веб-страница на Вашите потреби и го олеснува нејзиното користење, на пример, со зачувување на одредени податоци што сте ги внеле за да не мора постојано да ги повторувате. Вашиот прелистувач има поставки со кои се ограничува користењето или бришењето на колачињата. Опцијата за помош на повеќето прелистувачи би требало да Ви помогне за како да ги поставите овие параметри. Неприфаќањето на колачињата може да влијае врз сервисните функционалности на нашата веб-страница.

Право на пристап до информации и право на жалба

Согласно Сојузниот закон за приватност, имате право бесплатно да добиете информација за податоците што се чуваат за Вас, како и право да барате нивно коригирање, бришење или блокирање. За повеќе информации или за да ја повлечете Вашата согласност за чување податоци онака како што е наведено погоре, обратете се на: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 Минхен, Германија или datenschutz@flixbus.de.

Повторно таргетирање

Користиме технологија на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД; „Google“) за креирање профили на користење под псевдоним за пребарувачките навики на посетителите на веб-страницата заради маркетиншки цели, со цел оптимизација на нашата веб-содржина и препорака на производи. За таа цел, може да се користат колачиња, коишто овозможуваат да се препознае интернет прелистувачот при следната посета. Евидентираните пребарувања се анализираат преку алгоритам за да може да се пласираат таргетирани персонализирани препораки за производи во форма на веб-банери или реклами на веб-страниците на трети лица. Профилите на користење под псевдоним не се поврзани со личните податоци на носителот на псевдонимот без да се даде посебна експлицитна согласност. Во кое било време може да одбиете да се креираат профили на користење под псевдоним за персонализирани промоции/реклами со посета на https://www.google.com/settings/ads. Повеќе информации за персонализираното рекламирање може да се најдат на http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Оваа веб-страница користи Retargeting Pixel Custom Audiences преку друштвената мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Пало Алто, CA 94304, САД. Со Remarketing Pixels, Facebook може да ги користи посетителите на нашата веб-страница како целна група за реклами на Facebook. За таа цел, ќе се складира колаче од Facebook на нивниот компјутер. За повеќе информации за опсегот и целта на собирањето на овие податоци, и нивната понатамошна обработка и користење од страна на Facebook, како и за опциите во поставките за заштита на Вашата приватност, Ве молиме разгледајте ја Политиката за податоци на Facebook на https://facebook.com/policy.php и https://www.facebook.com/ads/settings. Може да го одбиете користењето на Custom Audiences на http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, или доколку имате профил на Facebook овде.

Веб-анализи

1. Google Analytics

Оваа веб-страница користи Google Analytics, услуга за веб-аналитика што ја обезбедува Google Inc. („Google“). Google Analytics користи таканаречени „колачиња“, односно текстуални датотеки што се складираат во Вашиот компјутер, кои овозможуваат да се анализира начинот на кој ја користите веб-страницата. Оваа веб-страница, исто така, користи Google AMP Client ID API за да ги поврзе активностите на корисникот на страници со AMP (со брзо вчитување) со оние на страници кои немаат AMP, со помош на Google Analytics. Кодовите на Google за следење на оваа веб-страница ја користат функцијата „_anonymizeIp()“. Тоа значи дека IP адресата ќе биде обработена само во скратена форма во рамки на земјите-членки на ЕУ и други земји кои се потписнички на Договорот за основање на Европската економска заедница за да се спречи директно поврзување со поединци. Само во исклучителни случаи, целосната IP адреса се пренесува до сервер на Google во САД каде се скратува. Во име на сопственикот на оваа веб-страница, Google ќе ги користи овие информации за евалуација на користењето на веб-страницата, за составување извештаи за активности на веб-страницата и за обезбедување други услуги поврзани со веб-страницата и користењето на интернетот за потребите на сопственикот на веб-страницата. IP адресата пренесена од Вашиот прелистувач во рамки на Google Analytics не се спојува со други податоци на Google. Може да го спречите Вашиот прелистувач да ги складира овие колачиња со поставување на соодветните параметри во софтверот на прелистувачот; сепак, сакаме да укажеме дека ако го сторите тоа, може нема да бидете во можност да ги користите сите функционалности на оваа веб-страница. Исто така, може да не дозволите снимање на податоците за Вашето користење на оваа веб-страница (вклучително Вашата IP адреса) генерирани од колачињата, како и обработка на тие податоци од Google, на тој начин што ќе ја преземете и инсталирате дополнителната компонента за прелистувачот која може да се најде на следнава врска: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. adjust

Оваа веб-страница/апликација, исто така, ја користи аналитичката технологија „adjust“ на компанијата adjust GmbH („adjust“). Во овој случај, adjust ги користи IP и Mac адресите за целите на анализа; меѓутоа, таквите податоци се користат само во анонимна форма. Затоа, невозможно е овие податоци да се поврзат со физичкото лице. Со користењето на оваа веб-страница/апликација за аналитички цели, давате согласност за обработка на собраните анонимни податоци на горенаведениот начин и за горенаведените цели.

3. Webtrekk

Ги користиме технологиите на Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Берлин, Германија за статистичка анализа на нашите веб-страници. Ги користиме услугите на Webtrekk за собирање статистички податоци за користењето на нашата веб-страница.   Webtrekk GmbH поседува сертификат за веб-контрола издаден од TÜV (германската Асоцијација за техничка инспекција). Поточно, се врши проверка и сертификација на собирањето и на обработката на податоците од следењето од аспект на нивната сообразност со прописите за заштита на приватноста и безбедност на податоците. Кога ги користите овие веб-страници, информациите што ги пренесува Вашиот прелистувач се собираат и анализираат со помош на технологија со колачиња и таканаречени пиксели, коишто се вградени во секоја веб-страница.  Невозможно е овие податоци директно да се поврзат со поедини лица. Податоците собрани на овој начин се користат за креирање анонимни профили на користење, коишто претставуваат основа за веб-статистика. Податоците собрани со технологиите на Webtrekk не се користат за лична идентификација на посетителите на овие веб-страници без посебна согласност на тие лица, и во никој случај не се спојуваат со личните податоци за носителот на псевдонимот.

Во секое време може да ја повлечете согласноста за собирање и складирање податоци од страна на Webtrekk, и повлекувањето би важело од тој момент па во иднина. За да го сторите тоа, како и за дополнителни информации за политиката на приватност на Webtrekk, одете на следнава врска: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. AdClear за следење кампањи

Ги користиме услугите на AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Берлин („AdClear“) за собирање статистички податоци за следење кампањи, а со тоа да се направи оптимизација на нашите понуди за корисниците. Користиме колачиња и за оваа цел. Податоците се собираат само во форма на псевдоними. До AdClear не се испраќаат никакви лични податоци. AdClear GmbH поседува сертификат издаден од TÜV Saarland за заштита на податоци во областа на системите за следење кампањи.
Доколку се противите Вашите податоци да бидат собирани од AdClear за следење кампањи, во Вашиот компјутер ќе биде поставено колаче под името „adclearoptout“.
Не се противите Вашите податоци да бидат собирани од страна на AdClear.
Противење Вашите податоци да бидат собирани од страна на AdClear

5. AB Tasty

Покрај останатите, оваа веб-страница ја користи и услугата за веб-аналитика AB Tasty на компанијата AB TASTY SAS, којашто се користи за A/B и за мултиваријациско тестирање. Оваа услуга користи колачиња за да го идентификува прелистувачот на посетителот и да го анализира користењето на оваа веб-страница. Колачињата не собираат лични податоци. Повеќе информации за тоа како AB Tasty ги обработува Вашите податоци може да се најдат на https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. На оваа веб-страница, исто така, може да најдете упатства за тоа како да го деактивирате следењето во кое било време.

6. Hotjar

За да го подобриме корисничкото искуство на нашите веб-страници, го користиме софтверот на Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Малта, Европа). Софтверот ни овозможува да го мериме и анализираме однесувањето на корисниците (движења на глувчето, кликнувања, притискања тастери, должина на лизгање, итн.) на нашите веб-страници. За таа цел, се внесуваат колачиња во уредот од каде што е најавен корисникот, и на тој начин, може да се складираат кориснички податоци, како што се информации за прелистувачот, оперативниот систем, времето на престој, итн. Повеќе информации за обработката на податоци од страна на Hotjar може да се најдат на https://www.hotjar.com/privacy. Услугата на Hotjar може да ја откажете на https://www.hotjar.com/opt-out.

Дополнителни компоненти за друштвените мрежи

1. Facebook

Нашата веб-страница користи таканаречени дополнителни компоненти за друштвените мрежи („дополнителни компоненти“) кои се обезбедени од друштвената мрежа Facebook, со која управува Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САД („Facebook“). Овие дополнителни компоненти се означени со логото на Facebook или со наставката „дополнителна компонента за друштвени мрежи на Facebook“ или „Facebook дополнителна компонента за друштвени мрежи.“ Преглед на дополнителните компоненти на Facebook и на нивниот изглед е даден овде: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Кога ќе посетите некоја страница од нашата веб-локација која содржи таква дополнителна компонента, Вашиот прелистувач воспоставува директна врска со серверите на Facebook. Facebook ја пренесува содржината на дополнителната компонента директно во Вашиот прелистувач и ја вградува во страницата. Со вградување на дополнителната компонента, Facebook добива информација дека Вашиот прелистувач пристапил во тој дел од нашата веб-страница, дури и да немате профил на Facebook или да не сте моментално најавени на Facebook. Вашиот прелистувач ги пренесува овие информации (вклучително и Вашата IP адреса) директно до сервер на Facebook во САД и таму тие се складираат.
Ако сте најавени на Facebook, тогаш Facebook може да ја додели Вашата посета на нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Facebook. Ако имате интеракција со дополнителните компоненти, на пример, доколку сте го притиснале копчето „Ми се допаѓа“ или сте оставиле коментар, таа информација, исто така, се пренесува директно до сервер на Facebook и таму се складира. Информацијата, исто така, ќе биде објавена на Вашиот профил на Facebook и ќе им биде прикажана на Вашите пријатели на Facebook.
Facebook може да ги користи овие информации за рекламирање, истражување на пазарот и за наменско уредување на страниците на Facebook по мерка. За таа цел, Facebook креира профили на користење, интерес и однос, на пример, за да го оцени Вашето користење на нашата веб-страница во однос на рекламите што се појавуваат на Вашата Facebook страница, за да ги информира останатите корисници на Facebook за Вашите активности на нашата веб-страница и за да обезбедува други услуги поврзани со користењето на Facebook. Доколку не сакате Facebook да ги распоредува податоците собрани преку нашата веб-страница на Вашиот профил на Facebook, тогаш мора да се одјавите од Facebook пред да ја посетите нашата веб-страница.
Целта и опсегот на собирањето податоци и понатамошната обработка и користењето на овие податоци од страна на Facebook, како и Вашите права во однос на тоа и поставките што стојат на располагање за заштита на Вашата приватност може да се најдат во политиките на приватност на Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Доколку не сакате Facebook да ги распоредува податоците собрани преку нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Facebook, мора да се одјавите од Facebook пред да ја посетите нашата веб-страница. Исто така, може целосно да се спречи поставувањето на дополнителната компонента на Facebook со користење додатоци на Вашиот прелистувач, како што е „Facebook Blocker“ (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).

2. Дополнителни компоненти на Twitter (на пр. копчето „Tweet“)

Нашата веб-страница користи таканаречени дополнителни компоненти за друштвените мрежи („дополнителни компоненти“) кои се обезбедени од сервисот за микроблогирање Twitter, со кој управува Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, САД („Twitter“). Дополнителните компоненти се означени со логото на Twitter, коешто е во форма на сина „Twitter птица.“ Преглед на дополнителните компоненти на Twitter и на нивниот изглед е даден овде: https://twitter.com/about/resources/buttons.
Кога ќе посетите некоја страница од нашата веб-локација која содржи таква дополнителна компонента, Вашиот прелистувач воспоставува директна врска со серверите на Twitter. Twitter ја пренесува содржината на дополнителната компонента директно во Вашиот прелистувач и ја вградува во страницата. Со вградување на дополнителната компонента, Twitter добива информација дека Вашиот прелистувач пристапил во тој дел од нашата веб-страница, дури и да немате профил на Twitter или да не сте моментално најавени на Twitter. Вашиот прелистувач ги пренесува овие информации (вклучително и Вашата IP адреса) директно до сервер на Twitter во САД и таму тие се складираат. Ако сте најавени на Twitter, тогаш Twitter може да ја додели Вашата посета на нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Twitter. Ако имате интеракција со дополнителните компоненти, на пример, доколку сте го притиснале копчето „Tweet“, таа информација, исто така, се пренесува директно до сервер на Twitter и таму се складира. Информацијата, исто така, ќе биде објавена на Вашиот профил на Twitter и ќе им биде прикажана на Вашите контакти таму.
Целта и опсегот на собирањето податоци и понатамошната обработка и користењето податоци од страна на Twitter, како и Вашите права во однос на тоа и поставките што стојат на располагање за заштита на Вашата приватност може да се најдат во политиките на приватност на Twitter: https://twitter.com/privacy.
Доколку не сакате Twitter да ги распоредува податоците собрани преку нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Twitter, мора да се одјавите од Twitter пред да ја посетите нашата веб-страница. Исто така, може целосно да се спречи поставувањето на дополнителната компонента на Twitter со користење додатоци на Вашиот прелистувач, како што е блокаторот на скрипти „No Script“ (http://noscript.net/).

3. Дополнителни компоненти на Google+ (на пр. копчето „+1“)

Нашата веб-страница користи таканаречени дополнителни компоненти за друштвените мрежи („дополнителни компоненти“) кои се обезбедени од друштвената мрежа Google+, со која управува Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САД („Google“). Дополнителните компоненти може да се препознаат, на пр. по симболот „+1“ на бела или на обоена позадина. Преглед на дополнителните компоненти на Google и на нивниот изглед е даден овде: https://developers.google.com/+/plugins.
Кога ќе посетите некоја страница од нашата веб-локација која содржи таква дополнителна компонента, Вашиот прелистувач воспоставува директна врска со серверите на Google. Google ја пренесува содржината на дополнителната компонента директно во Вашиот прелистувач и ја вградува во страницата. Со вградување на дополнителната компонента, Google добива информација дека Вашиот прелистувач пристапил во тој дел од нашата веб-страница, дури и да немате профил на Google+ или да не сте моментално најавени на Google+. Вашиот прелистувач ги пренесува овие информации (вклучително и Вашата IP адреса) директно до сервер на Google во САД и таму тие се складираат. Ако сте најавени на Google+, тогаш Google може да ја додели Вашата посета на нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Google+. Ако имате интеракција со дополнителните компоненти, на пример, доколку сте го притиснале копчето „+1“, таа информација, исто така, се пренесува директно до сервер на Google и таму се складира. Информацијата, исто така, ќе биде објавена на Google+ и ќе им биде прикажана на Вашите контакти таму. Целта и опсегот на собирањето податоци и понатамошната обработка и користењето податоци од страна на Google, како и Вашите права во однос на тоа и поставките што стојат на располагање за заштита на Вашата приватност може да се најдат во политиките на приватност на Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Доколку не сакате Google да ги распоредува податоците собрани преку нашата веб-страница директно на Вашиот профил на Google+, мора да се одјавите од Google+ пред да ја посетите нашата веб-страница. Исто така, може целосно да се спречи поставувањето на дополнителните компоненти на Google со користење додатоци на Вашиот прелистувач, како што е блокаторот на скрипти „No Script“ (http://noscript.net/).