Багаж

Запознај се со политиката за багаж на FlixBus

Во секој од автобусите на FlixBus има доволно простор за твојот багаж. Со цел твоето патување да биде што е можно поудобно и побезбедно, треба внимателно да ги прочиташ следниве точки.

По правило, твојот билет вклучува бесплатен превоз на:

  • Едно парче рачен багаж (макс. 42 x 30 x 18 cm, макс. 7kg)
  • 1 патна торба (макс. 80 x 50 x 30 cm (31,5 x 19,7 x 11,9 in), со мали отстапувања во димензиите при што максималниот дозволен збир на димензиите е 160 cm (63,0 in) и макс. тежина од 20kg (44,1 lbs))

Од безбедносни причини, важно е твојот рачен багаж да може да се смести во просторот над седиштето кој е за таа намена, со цел рутите за евакуација да бидат слободни. Погрижи се сите твои парчиња багаж да бидат означени со твоето име и адреса за да не дојде до нивно помешување. Нашите љубезни возачи со задоволство ќе ти помогнат да го сместиш твојот багаж во багажникот.

Дополнителен багаж

Во зависност од расположливите капацитети, на патникот може да му се дозволи да понесе и второ парче багаж (дополнителен багаж). Овој багаж не смее да ги надминува димензиите на патната торба и не смее да тежи повеќе од 20 kg (33,1 lbs). За превоз на дополнителниот багаж се наплаќа €2 и тој мора да биде пријавен при самата постапка на резервација (доколку тоа е возможно), или откако резервацијата веќе била направена, со пријава и потврда по телефон на бројот на нашата корисничка служба, најдоцна 48 часа пред поаѓање: +39 02 947 59 208*. По правило, не може да гарантираме дека ќе бидеме во можност да превеземе повеќе од една патна торба.

Специјален багаж

За парче багаж коешто е поголемо од твојата патна торба се доплаќа €9. Збирот на димензиите на ова парче багаж не смее да надминува (висина во cm + ширина во cm + дебелина во cm) 240 cm (94,5 in) и вкупната тежина не смее да надминува 30 kg (66,1 lbs). Освен тоа, специјалниот багаж мора да биде пријавен при самата постапка на резервација (доколку тоа е возможно), или по правењето на резервацијата, со јавување на телефонскиот број на нашата корисничка служба, најдоцна 48 часа пред поаѓање: +39 02 947 59 208*. Дозволено е само едно парче специјален багаж по лице. Простор за специјалниот багаж не е гарантиран. Специјален багаж може да бидат, на пример, скии и музички инструменти (ние препорачуваме тие да се превезуваат во тврди куфери). За велосипеди и ортопедски помагала важат посебни правила. Одредени предмети не може да се превезуваат.

За повеќе информации за правилата и прописите за превоз на багаж во нашите автобуси, види во нашите Услови и одредби.

Велосипеди

Во голем број од нашите автобуси дозволено е да се внесе велосипед со стандардна големина и без никакви додатоци (макс. тежина од 25kg). Тој може да се додаде како специјален багаж при постапката за резервација со дополнителна доплата од €9 по велосипед. При постапката за резервација, во истиот момент кога го избираш бројот на патници, ќе го избереш и бројот на велосипеди што сакаш да ги понесеш со себе во автобусот.
Велосипедите се превезуваат на држачи за велосипеди. Во посебни случаи, превоз може да се изврши само во соодветни вреќи во багажникот (на пр. во случај на велосипед на склопување). Во тој случај, мора однапред да се јавиш во корисничката служба за да го пријавиш велосипедот (види во прописите за специјален багаж).
За да се информираш дали постои можност за превоз на електричен велосипед во нашите автобуси, обрати се кај нашата корисничка служба: +39 02 947 59 208*.

Колички за бебиња/инвалидски колички/ортопедски помагала

Количките за бебиња, инвалидските колички и ортопедските помагала се превезуваат бесплатново некои од нашите автобуси. Инвалидските колички и ортопедските помагала мора да бидат телефонски пријавени кај нас, најдоцна 36 часа пред поаѓање: : (+39 02 947 59 208*). Количките за бебиња се сметаат за специјален багаж и мора да бидат телефонски пријавени кај нас, најрано 48 часа пред поаѓање: (+39 02 947 59 208*).
Треба да се напомни дека поради безбедносни причини, инвалидски колички може да се превезуваат само ако тие се склопуваат и немаат електричен уред.

Музички инструменти

Музичките инструменти кои не ги надминуваат тежината и димензиите (42 x 30 x 18 cm, макс. 7kg) на рачниот багаж може да се превезуваат бесплатно наместо рачен багаж во просторот за патници. Меѓутоа, во патничкиот простор може да го ставиш или рачниот багаж или музичкиот инструмент, но не и двете.
Музичките инструменти чии димензии се поголеми од оние на рачниот багаж (42 x 30 x 18 cm, макс. 7kg) се сметаат за специјален багаж и мора да се превезуваат во багажникот на автобусот, во соодветни куфери за транспорт. Препорачуваме да се користат тврди куфери за да се избегне каква било штета. Во  овој случај, за секое такво парче багаж се доплаќа €9 при правењето на резервацијата и тоа мора да се пријави телефонски кај нашата корисничка служба најрано 48 часа пред времето на поаѓање: +39 02 947 59 208*.
Музичките инструменти и нивните куфери чии димензии се поголеми од 135 x 48 x 35 cm не се превезуваат (на пр. контрабасови.)

Си го заборави багажот?

Пријави го изгубениот багаж кај нашата служба за изгубено-најдено. Ние ќе ти помогнеме што е можно побрзо.

*Ве молиме, имајте предвид дека цената на повиците од фиксните линии, како и од мобилните линии зависи од цените на поедините телефонски оператори.