Надоместоци за услуги во продавница

Во следнава табела се прикажани цените на надоместоците за услуга на FlixShop според локацијата на продавницата.

Земја Валута Надоместок за услуга на продажното место*
Република Чешка CZK 30
Франција EUR 4.50
Германија EUR 4
Холандија EUR 4
Полска PLN 5
Романија RON 15
Шведска SEK 30

Легенда

* Цените се однесуваат на надоместоците за услуга што се наплаќаат во нашите FlixShops.


Повеќе информации може да најдеш во нашите Услови и одредби.