§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Маркетинг партнери

Нашата одржлива маркетинг соработка со вистинските партнери

FlixBus е синоним за одржлив превоз со најдобар сооднос меѓу цената и квалитетот. За кусо време FlixBus се етаблираше меѓу корисниците како автобуски превозник на долги релации, но и како фактор во секторите на туризам и транспорт. Ние сме во постојана потрага по маркетинг партнери кои обезбедуваат мерливост преку ефикасен систем на продажба. Со задоволство ја очекуваме Вашата понуда за контакт. За жал, не можеме да разгледуваме барања за спонзорства или понуди за рекламирање во печатена форма.

Лице за контакт

Лица за контакт за сите прашања поврзани со маркетинг

Маркус Вагнер

Раководител на одделот за маркетинг и продажба

Е-пошта: marketing@flixbus.mk